Sommige schrijvers zijn aantoonbaar positieverIlja Leonard Pfeijffer schrijft positiever dan Jan Wolkers. Het woordgebruik van de auteurs werd door het computerprogramma Gertrude vergeleken met enige duizenden woorden die door studenten beoordeeld zijn op hun positiviteit of negativiteit. Ieder woord kreeg een score voor de ‘valentie’, de mate van positiviteit of negativiteit. Via steekproeven uit verschillende romans van een schrijver […]

Meer personages, minder anonieme personen: hogere waarderingRomans worden hoger gewaardeerd naarmate er in de eerste hoofdstukken meer personages in voorkomen. Dit blijkt uit analyse van romanteksten voor het systeem Gertrude. Per geanalyseerde tekst werd de rating op Goodreads.com opgezocht. De hogere waardering bij meer personages geldt met name voor mannelijke personages en in mindere mate voor vrouwelijke. Het effect blijkt te […]

Zelf publicerende schrijvers herhalen vaker woordenZelf publicerende schrijvers herhalen 14 procent vaker een woord dan schrijvers die door uitgevers zijn gepubliceerd. Dit inzicht, en andere statistische verschillen, leverde het onderzoek op voor het systeem Gertrude (https://www.manuscripttest.com/). Gertrude is een machine learning systeem dat schrijvers de mogelijkheid biedt hun tekst te vergelijken met teksten die door professionele uitgevers zijn gepubliceerd. Om […]