Haal je tekst door de wasmachine‘De was was gedaan. Gertrude was tevreden over haar was, die in opdracht was gewassen van een heer die bij haar wasserette langsgekomen was. Al het waskaarsenvet was van zijn boord gewassen.’ ‘Was’ is het meest herhaalde werkwoord in fictionele teksten. Uit statistisch onderzoek voor het systeem Gertrude blijkt dat zelf publicerende schrijvers vaker woorden […]

Uitgegeven teksten zijn positiever dan zelf gepubliceerde tekstenDoor uitgevers gepubliceerde teksten hebben een wat positievere toon dan teksten die door schrijvers zelf zijn gepubliceerd. Dat blijkt uit de statistische analyse door het computerprogramma Gertrude. Wie meer kans wil maken om door een uitgever te worden gepubliceerd, kan dus beter niet al te negatief schrijven. Voor het bepalen voor het sentiment, ofwel de […]

Vrouwelijke schrijvers scheppen meer personagesVrouwelijke schrijvers scheppen meer personages dan mannelijke schrijvers. Vrouwen voeren gemiddeld 11,25 personages op in verhalende teksten. Mannelijke schrijvers daarentegen houden het bij gemiddeld acht personages. Dit blijkt uit de analyse van verhalende teksten voor het systeem Gertrude. Het systeem analyseerde teksten en tekstfragmenten variërend in lengte tussen vijftienhonderd en vijftienduizend woorden. De personages werden […]

Sommige schrijvers zijn aantoonbaar positieverIlja Leonard Pfeijffer schrijft positiever dan Jan Wolkers. Het woordgebruik van de auteurs werd door het computerprogramma Gertrude vergeleken met enige duizenden woorden die door studenten beoordeeld zijn op hun positiviteit of negativiteit. Ieder woord kreeg een score voor de ‘valentie’, de mate van positiviteit of negativiteit. Via steekproeven uit verschillende romans van een schrijver […]

Meer personages, minder anonieme personen: hogere waarderingRomans worden hoger gewaardeerd naarmate er in de eerste hoofdstukken meer personages in voorkomen. Dit blijkt uit analyse van romanteksten voor het systeem Gertrude. Per geanalyseerde tekst werd de rating op Goodreads.com opgezocht. De hogere waardering bij meer personages geldt met name voor mannelijke personages en in mindere mate voor vrouwelijke. Het effect blijkt te […]

Zelf publicerende schrijvers herhalen vaker woordenZelf publicerende schrijvers herhalen 14 procent vaker een woord dan schrijvers die door uitgevers zijn gepubliceerd. Dit inzicht, en andere statistische verschillen, leverde het onderzoek op voor het systeem Gertrude (https://www.manuscripttest.com/). Gertrude is een machine learning systeem dat schrijvers de mogelijkheid biedt hun tekst te vergelijken met teksten die door professionele uitgevers zijn gepubliceerd. Om […]